top of page

allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR - ÅTERFÖRSÄLJARE

 

Installation av luftvärmepump (LUFT-LUFT)

 

1. Material som ingår i en standardinstallation.

 

1.1. Köldmedierör och EKK-kabel upp till 5 meter mellan inomhus- och utomhusdel

 

1.2. 1 st kanalskena i vitt för köldmedierör och EKK-kabels inkluderade och monterade max längd av 5 meter.

 

1.2. 1 st ändlock i vitt.

1.3. 2 st väggkonsoler i vitt.

1.4. 4 st akustikdämpande gummikuddar.

1.5. Leverans av LVP med upphämtning från butik.

 

2. Installation

2.1 Inkoppling i närmaste jordade uttag (stickpropp). DSP rekommenderar arbetsbrytare vid utedel. Om arbetsbrytare ej finns ingår 2 m kabel från innedel eller utedel. 

 

2.2. 1 st håltagning i en yttervägg av trä, tegel, puts eller lättbetong (max 40 cm djup), maxhöjd: 2,5 meter

2.3. Utomhusdelen ska kunna placeras på väggkonsoler, max 1,5 meter ovanför mark.

 

2.4. Innerdelen placeras på vägg alternativt golv beroende på modell.

 

2.5. Generell genomgång av produkten, Wifi-konfigurering ingår ej. 

 

3. Övriga tillägg

3.1. Håltagning över 2.5m debiterar DSP slutkund enligt DSPs prislista.

 

3.2. Håltagning i andra material än trä, tegel, puts och lättbetong debiteras enligt offert. 

 

3.3. Extra håltagning debiterar DSP slutkund enligt DSPs prislista.
 

3.4. Rördragning per meter debiterar DSP slutkund enligt DSPs prislista

 

3.5. Markstativ ingår ej och debiterar DSP slutkund enligt DSPs prislista

 

3.6. Montering tak över ytterdelen debiterar DSP enligt DSPs prislista, Tak köps separat. 

 

3.7. Tak för ytterdel debiterar DSP enligt DSPs prislista

 

3.8. Extra personal för lyft etc debiterar DSP slutkund enligt DSPs prislista per påbörjad 30 min som extrapersonal är hos kund.


4. Villkor för godkänd skatteavdrag (ROT), gäller extrakostnader utöver standardinstallation som säljs av återförsäljaren.
 

4.1. Fullständigt namn, adress och personnummer.
 

4.2. Bostadens fastighetsbeteckning, t ex ”Lomma 34:127”. Gäller det en bostadsrätt

krävs också föreningens organisationsnummer samt lägenhetsnummer.

4.3. Om arbetet gäller i en BRF – enbart arbetet inomhus är berättigat till avdrag. (15 %

ROT)
 

4.4. Att man äger den aktuella bostaden vid datumet för inköpet.
 

4.5. Att fastigheten är äldre än 5 år.
 

4.6. Att det finns utrymme till skattereduktion och maxtaket har inte nåtts.
 

4.7. Om avdraget inte godkänns kommer DSP att efterfakturera den summan.

5. Övrigt

 

5.1. I syfte att främja hållbarhet och ansvarsfull resurshantering, förbehåller sig DSP rätten att återta och återanvända delar eller komponenter från de produkter, inklusive luftvärmepumpar och vitvaror, som byts ut eller tas ur drift hos kunden. Dessa återtagna delar kan komma att genomgå en process av reparation, renovering eller återvinning. I enlighet med vårt åtagande för miljön och kvalitet, kan dessa renoverade eller återvunna delar komma att användas för att förbättra och underhålla andra produkter eller säljas som del av vårt sortiment. Denna process möjliggör en minskad miljöpåverkan och bidrar till en mer hållbar användning av resurser. 

 

5.2. Faktura skickas i första hand via e-post. Faktura via brev, eller om e-post inte är angivning i bokningen, debiteras kunden en fakturaavgift om 60kr inkl moms. 

Uppdaterad: 2024-01-13
 

bottom of page