top of page

Frysskåp

Frysskåp är viktigt för att säkert kunna förvara din mat under en längre tid. Går den sönder är det viktigt att kunna laga den snabbt för att inte förlora god mat. Här har vi samlat några vanliga problem och lösningar för frysskåp som kanske kan lösa dina problem innan du kontaktar oss.

• Frysen fylls med is: Då är antagligen inte frysdörren stängd eller tät. Kontrollera så att tätningslisten runt skåpet är ordentligt tät och inte har några hål eller sprickor. Ibland kan gummit bli hårt med åren och behövas bytas ut. 

• Frysskåpet fryser inte tillräckligt: Kontrollera att temperaturen är inställd på rätt nivå och att ventilationsöppningarna inte är blockerade.

• Maten fryser fast: Kontrollera att temperaturen inte är inställd för lågt och justera den om det behövs. Vi rekommenderar -18 grader. Se även till att maten som förvaras i frysskåpet är förpackad på rätt sätt så att den inte fryser fast.

• Frysskåpet läcker: Kontrollera att dörrarna är stängda ordentligt och att packningarna runt dörrarna inte är slitna eller skadade. Byt ut packningarna om det behövs. Det kan också bero på för lite ventilation vilket gör att kondensbehållaren bak till svämmar över. Det är därför viktigt att alltid ha ett droppskydd under skåpet. 

• Frysskåpet låter mycket: Kontrollera att frysskåpet står på jämna och stabila underlag och att det inte vibrerar för mycket. Ett problem kan vara att någon av slangarna bak vid kompressorn vibrerar mot kompressorn. Om detta är fallet kan du försiktigt dra fram skåpet och böja slangarna något lite så att vibrationer inte framkommer.

• Se även till att det inte finns några föremål som hindrar luftcirkulationen i frysskåpet. Om problemet inte kan lösas med dessa tips kan det vara bäst att kontakta oss. 

Här är några tips som kan hjälpa dig att underhålla din frys och få den att fungera så bra som möjligt:

• Kontrollera att frysen har tillräckligt med utrymme runt sig, så att luften kan cirkulera och hålla temperaturen konstant.

• Försök att undvika att öppna frysen för ofta, eftersom det kan leda till att temperaturen stiger och att livsmedel fryser fast.

• Töm frysen regelbundet och rengör den noga, så att den alltid håller sig fräsch och fri från lukt.

• Förvara maten i lufttäta behållare eller fryspåsar, så att den inte förlorar sin fuktighet eller smak. 

bottom of page