top of page

Köksfläkt

Att ha en fungerande köksfläkt är viktigt för att hålla köket fräscht och luften i hemmet ren. Men ibland kan köksfläkten ge upphov till problem, såsom att den inte startar, att den inte suger ut luften som den ska, eller att den låter för högt. Här är några vanliga fel och lösningar för köksfläkt.

• Köksfläkten starta inte eller få inte full effekt. Detta kan bero på ett trasigt elrelä. Om detta är fallet kan du prova att byta ut reläet för att se om det löser problemet.
 

• Om köksfläkten inte suger ut luften som den ska kan det bero på att ventilationskanalen är igensatt. Kontrollera ventilationskanalen och rengör den om den är igensatt. Det kan hjälpa att använda en förlängningsslang för att nå in i kanalen och rengöra den ordentligt.
 

• Ibland kan en köksfläkt också ha problem med ljudnivån, till exempel att den låter för högt. Om detta är fallet kan du prova att justera luftflödet eller kontrollera att fläkten är ordentligt monterad för att se om det hjälper.
 

Om problemet inte kan lösas med dessa tips kan det vara bäst att söka hjälp från en professionell
reparatör.

Att underhålla sin köksfläkt är viktigt för att säkerställa att den fungerar som den ska och håller
längre. Här är några tips på hur du kan underhålla din köksfläkt för att hålla den i bra skick.

• Det är viktigt att rengöra köksfläkten regelbundet för att hålla den i bra skick. Börja med att stänga av strömmen och ta bort fläktens filter. Rengör och/eller byt sedan ut de filter så att luftflödet är fritt.
 

• Kontrollera ventilationskanalen regelbundet och rengör den om den är igensatt.
 

• Det kan också vara en bra idé att kontrollera och rengöra fläktens gångjärn och axlar. Smörj in gångjärnen med en liten mängd matolja för att hålla dem i gott skick.
 

• Om du har en köksfläkt med en motor, se till att byta ut motorfilterna regelbundet för att hålla fläkten i gott skick. Det är också en bra idé att kontrollera motorns gångjärn och smörja in dem med matolja.

bottom of page