top of page

Allmänna villkor

Allmänna villkor för leverans och installation för ELON, Kökspunkten i Ängelholm AB org:556575-9759

 

LEVERANS

- Leverans sker normalt vardagar mellan kl. 08.00-17.00 till anvisad plats. Kunden ansvarar för att informera Kökspunkten om faktorer som kan påverka leveransen, t.ex. svårframkomlig väg, trappor, hiss, portkod etc.


- Kunden ansvarar för att skydda golvet vid leveransplatsen. Skyddsskor används av vår personal vid leveransen.
 

- Produkten (inkl leveranskostnad) skall vara till fullo betald minimum 24 timmar innan leverans ska ske. Vid alla typer av leveranser skall den som mottager produkterna signera följesedeln. Skall en annan person än köparen motta leveransen ska denna information delges Kökspunkten i förväg.


- Avbokning/ombokning ska meddelas butiken snarast möjligt alt. via vår partner DSP på order@dinservicepartner.se eller tfn 010-185 16 00 minst en arbetsdag (måndag-fredag) innan kl 16.00, annars debiteras 50% av beräknat besök.

INSTALLATION

 

- El samt i förekommande fall vatten och avlopp kopplas alltid in på befintliga uttag. Om produkten kräver en fast elanslutning skall detta meddelas Kökspunkten vid köptillfället då det kan medföra extra arbete och kostnader. Vid fast anslutning i kopplingsdosa ska kopplingsdosan vara utrustad med dragavlastning.


- Produkterna installeras och monteras i enlighet med bruksanvisningen. Kunden ansvarar för att säkerställa att installationsplatsen har tillräckliga mått så att produkten får plats samt att slangar och produktsladdar räcker till i längd.


- Ugn, häll, spis samt inbyggnadsmikro ska placeras max 0,5 meter från avsett eluttag. Disk, tvätt & tork samt kyl & frysskåp skall placeras max 1,2 meter från avsett eluttag.


- Elinstallation görs endast på eluttag/kopplingsdosa med avsedd spänning för produkten. Installationen görs med den produktsladd som medföljer den nya produkten alternativt produktsladden från den gamla produkten om den bedöms vara i gott skick. Framdragning av nya eluttag eller flytt av befintliga ingår inte.


- Snickeriarbeten i skåp och väggar ingår inte.


- Installatören har rätt att avbryta en installation om det kan betraktas som farligt, om det avviker från gällande lagar och regler eller på annat sätt inte anses som lämpligt. I de fall en installation inte kan fullföljas informeras köparen om orsaken samt vilka åtgärder som måste vidtas. Kostnader för ytterligare åtgärder tillfaller köparen.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

Kyl & frys


- Om vattenanslutning krävs ska det finnas en fungerande avstängningsventil (t ex ballofix). Installation av vattenanslutna skåp utförs endast på kallvattenanslutning.


- Eventuell omhängning av dörr är en tilläggstjänst som köps separat före installation.


- För att kunna installera produkten korrekt och i våg krävs det att golvet under produkten är plant med övrigt golv


- Ett godkänt och ej tidigare använt underlägg (läckageskydd) skall placeras under produkten, detta köps separat.


- Säkerställ att det finns tillräckligt med utrymme för din produkt där den ska installeras, vi utför inga snickeriarbeten.

Spis


- Säkerställ att det finns tillräckligt med utrymme för din produkt där den ska installeras, vi utför inga snickeriarbeten. Det skall finnas ett fungerande eluttag/kopplingsdosa max 50 cm från produkten.


- Installation genomförs endast på eluttag/kopplingsdosa som har avsedd och korrekt spänning för produkten.


- Kontrollera att det är rätt spänning framdraget till den nya spisen, 230 eller 400 V.


- Vid installation av induktionsspis skall neutralledare (nollan) vara framdraget.

Tvätt & Tork


- Det måste finnas en fungerande ballofix/avstängningskran vid vattenslutningen så att vi kan stänga av vattnet under tiden vi installerar din tvättmaskin.


- Det måste finnas en godkänd avloppsanslutning i enlighet med bruksanvisningen.


- Kontrollera att maskinen står max 1,2 meter från befintliga uttag då de slangar och anslutningar som levereras är av denna längd.


- Montering av tvätt- och tork i stapel kräver att rätt monteringssats finns.


- Omhängning av dörr ingår ej i priset, bokas separat i butik.


- Torktumlare eller torkskåp med frånluftsfunktion skall placeras i närhet av avsedd och anpassad ventil för optimal drift.


- Vid installation av en tvätt och/eller tork måste installation ske i ett våtutrymme med golvbrunn. Eluttag för stickpropp skall föregås av en jordfelsbrytare.

Diskmaskin


- Vi ansluter din diskmaskin till framdraget kallvatten och befintligt avlopp.


- Tänk på att blandaren ska vara anpassad för diskmaskin med inbyggd avstängningsventil.


- Det är viktigt att det finns en fungerande ballofix/avstängningskran vid vattenslutningen så att vi kan stänga av vattnet under installationen.


- Kontrollera att maskinen står max 1,2 meter från befintliga uttag då de slangar och anslutningar som levereras är av denna längd.


- Ett godkänt och ej tidigare använt underlägg (läckageskydd) skall placeras under produkten, detta köps separat.


- Vaskskåpet ska vara tömt och lättillgängligt vid installationstillfället.


- Vid installation skall golvsockel samt köksskåp vara borttagna. Eventuella rördragningar bakom diskmaskinen kan göra att diskmaskinen inte ligger i linje med köksskåpen


- Hål med minsta dimension av 10cm för slangar och elkabel skall vara förborrat i köksskåpet.


- För diskmaskin ska eluttaget vara placerat i ett annat utrymme än installationsutrymmet, ca 300mm över golvet.

Inbyggnadsugn & häll


- Säkerställ att det finns tillräckligt med utrymme för din produkt där den ska installeras, vi utför inga snickeriarbeten. Det skall finnas ett fungerande eluttag/kopplingsdosa max 50 cm från produkten.


- Installation genomförs endast på eluttag/kopplingsdosa som har avsedd och korrekt spänning för produkten.


- Vid installation av induktionshäll skall neutralledare (nollan) vara framdraget.

bottom of page