top of page

Kylskåp

För att få ett kylskåp att fungera optimalt och hålla maten kall och färsk, finns det några enkla steg du kan följa. Här är tre tips på hur du kan lösa vanliga problem som kan uppstå med kylskåp:

• Se till att kylskåpet står på en plats där det inte blir för varmt, till exempel inte nära en värmekälla eller i direkt solljus. Detta är viktigt eftersom kylskåp är utformade för att kyla och hålla maten kall, och om det blir för varmt i rummet där det står kan det leda till att kylmediet blir för varmt och att kylskåpet inte fungerar som det ska.

• Kontrollera att dörren stängs ordentligt och att tätningen runt dörren är hel. Om tätningen är skadad eller om dörren inte stängs ordentligt kan det leda till att kylskåpet inte kyler som det ska. Byt ut tätningen om den är skadad eller se till att dörren stängs ordentligt. Detta är viktigt eftersom en dörr som inte stängs ordentligt kan leda till att kylmediet blir för varmt och att kylskåpet inte fungerar som det ska.

• Justera temperaturen på kylskåpet så att det kyler ordentligt. Du kan göra detta genom att använda temperaturen på displayen, om det finns en sådan, annars brukar det finnas en termostat att justera inne i kylskåpet. Det är viktigt att temperaturen är rätt för att maten ska hållas kall och färsk, för att få fram en exakt temperatur rekommenderas att mäta temperaturen i ett glas vatten som stått i kylskåpet. På så sätt får du exakt temperatur, då det kan variera beroende på kalluftfslödet inne i skåpet.

Om problemet inte kan lösas med dessa tips kan det vara bäst att kontakta oss. 

Här är några tips som kan hjälpa dig att underhålla ditt kylskåp och få den att fungera så bra sommöjligt:

• Töm och städa regelbundet. Det är viktigt att tömma och städa kylskåpet regelbundet för att hålla det rent och fritt från bakterier. Ta ut all mat, stäng av kylskåpet och torka av alla hyllor och lådor med en mild desinfektionsmedel och varmt vatten.

• Placera maten på rätt ställe. För att få ut mesta möjliga av kylskåpets kapacitet och hålla maten fräsch bör du placera maten på rätt ställe så att kalluften kan flöda fritt runt dina matvaror.

• Håll starkt luktande mat i lufttäta förvaringsbehållare och placera färsk mat, såsom kött och fisk, i den nedre delen av kylskåpet där temperaturen är kallast. För att hålla maten så fräsch som möjligt bör du hålla kylskåpet på en temperatur mellan 0-4 grader Celsius. Detta hjälper till att hålla maten kall och förhindrar bakterietillväxt.

bottom of page