top of page

Vinskåp

Ett vinskåp är en praktisk och stilfull förvaring för dina viner, men som med all teknik kan det ibland uppstå problem. Här är tre vanliga problem och lätta lösningar:

• Vinet blir för varmt eller för kallt: För att hålla vinet på rätt temperatur är det viktigt att vinskåpet är placerat på en plats med en konstant temperatur. Om temperaturen i rummet där vinskåpet står förändras ofta, kan detta påverka vinets temperatur och skada dess kvalitet. För att undvika detta, se till att vinskåpet inte står i närheten av fönster eller andra källor till temperaturförändringar.

• Vinskåpet låter: Vinskåp är vanligtvis utrustade med en kompressor som håller vinet på rätt temperatur, och denna kompressor kan ibland låta. För att minska ljudet kan du prova att flytta vinskåpet till en annan plats. Viktigt att veta är att vinkylskåp ofta låter mer än ett vanligt skåp då dem i regel håller temperaturen bättre och därför låter kompressorn gå mer eller mindre hela tiden.

• Vinskåpet luktar illa. Detta kan bero på att det har samlats upp mögel eller annat skräp i vinskåpet. Rengör vinskåpet med en fuktig trasa och lite mild diskmedel för att få bort lukten.

Om problemet inte kan lösas med dessa tips kan det vara bäst att söka hjälp från en professionell
reparatör. 

Nedan finner du tre trips på hur du tar hand om ditt vinskåp på bästa sätt för maximal användning
och livslängd:

• Se till att vinskåpet är placerat på en stabil, jämn yta. Om vinskåpet är ojämnt placerat kan det
orsaka att vinerna rör sig och kan skada korkarna.

• Rengör vinskåpet regelbundet. Använd en torr, mjuk trasa för att torka bort damm och smuts
från insidan och utsidan av vinskåpet.

• Se till att vinskåpet har tillräcklig ventilation. Vinskåp behöver luftcirkulation för att hålla vinerna i
gott skick, så se till att det finns tillräckligt med utrymme runt vinskåpet för att luften ska kunna
cirkulera fritt.

bottom of page