top of page

Allmänna villkor

Installation

Allmänna villkor - Installation

DSP installation och service AB är ett auktoriserad Elinstallationsföretag, våra montörer följer Elsäkerhetslagen 2016:732 och är utsedda att vara elsäkerhetsledare för egna arbeten och har tillräckliga kunskaper för detta. Se Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 och i förekommande fall svensk standard SS-EN 50110-1.Våra kunder kan själva kontrollera detta på https://www.elsakerhetsverket.se/kollaelforetaget/foretag-organisation

Kunden ansvarar för att skydda golv och omgiving fram till installationsplatsen. DSP skyddar golvet vid installationsplatsen. Skyddsskor används av vår personal vid leveransen/installation/service.

Eventuell avbokning/ombokning ska ske minst en hel arbetsdag (måndag - fredag) innan planerad leveranstidpunkt. Om avbokning/ombokning görs för sent eller arbete inte kan utföras eller fullföljas, och ansvaret ligger på kunden, återbetalas inte kostnaden för bokat jobb.

 

INFORMATION VID LEVERANS

Leverans sker normalt vardagar mellan kl. 07.00-17.00 till anvisad plats. Kunden ansvarar för att informera om faktorer som kan påverka leveransen, t.ex. svårframkomlig väg, trappor, hiss, portkod etc.

Kunden ansvarar för att skydda golv och omgiving fram till installationsplatsen. DSP skyddar golvet vid installationsplatsen. Skyddsskor används av vår personal vid leveransen/installation/service.

Produkten (inkl leveranskostnad) skall vara till fullo betald minimum 24 timmar innan leverans ska ske. Vid alla typer av leveranser skall den som mottager produkterna signera följesedeln. Skall en annan person än köparen motta leveransen ska denna information delges i förväg. Avbokning/ombokning ska meddelas DSP på order@dinservicepartner.se eller 010-185 16 00 minst en arbetsdag (måndag-fredag) innan kl 16.00, annars debiteras 50% av beräknat besök. DSP installation och service ABs tekniker kan avbryta installation om det inte går att uppfylla allmänna krav för ett fackmannamässig installation. Besöket debiteras fullt.

 

INFORMATION VID INSTALLATION

 • El samt vatten och avlopp kopplas alltid in på befintliga och godkända uttag.

 • Om produkten kräver en fast elanslutning skall detta meddelas vid köptillfället då det kan medföra extra arbete och kostnader. Vid fast anslutning i kopplingsdosa ska kopplingsdosan vara utrustad med dragavlastning och godkänd enligt dagens bestämmelser.

 • Produkterna installeras och monteras i enlighet med bruksanvisningen. Kunden ansvarar för att säkerställa att installationsplatsen har tillräckliga mått så att produkten får plats samt att slangar och sladdar räcker till i längd.

 • Ugn, häll, spis samt inbyggnadsmikro ska placeras max 0,5 meter fran avsett eluttag.

 • Disk, tvätt & tork samt kyl & frysskåp skall placeras max 1,2 meter frän avsett eluttag.

 • Elinstallation görs endast på eluttag/kopplingsdosa med avsedd spänning för produkten. Installationen görs med den produktsladd som medföljer den nya produkten alternativt produktsladden från den gamla produkten om den bedöms vara i gott skick. Framdragning av nya eluttag eller flytt av befintliga ingår inte.

 • Snickeriarbeten i skåp och väggar ingår inte.

 • Installatören har rätt att avbryta en installation om det kan betraktas som farligt, om det avviker från gällande lagar och regler eller på annat sätt inte anses som lämpligt. I de fall en installation inte kan fullföljas informeras köparen om orsaken samt vilka åtgärder som måste vidtas. Kostnader för ytterligare åtgärder tillfaller köparen.
   

Kyl & frys

 • Om vattenanslutning krävs ska det finnas en fungerande avstängningsventil (tex ballofix). Installation av vatten-anslutna skåp utförs endast på kallvattenanslutning.

 • Eventuell omhängning av dörr är en tilläggstjänst som köps separat före installation, eller debiteras direkt av DSP

 • För att kunna installera produkten korrekt och i våg krävs det att golvet under produkten är plant med övrigt golv.

 • Ett godkänt och ej tidigare använt underlägg (läckageskydd) skall placeras under produkten, detta köps separat. Om kund avböjer ny läckagematta, friskriver DSP sig ansvaret och noteras på installationsprotokollet 

 • Säkerställ att det finns tillräckligt med utrymme för din produkt där den ska installeras, vi utför inga snickeriarbeten.
   

Spis

 • Säkerställ att det finns tillräckligt med utrymme för din produkt där den ska installeras, vi utför inga snickeriarbeten.

 • Det skall finnas ett fungerande eluttag/kopplingsdosa max 50 cm från produkten.

 • Installation genomförs endast på eluttag/kopplingsdosa som har avsedd och korrekt spänning för produkten.

 • Kontrollera att det är rätt spänning framdraget till den nya spisen, 230v eller 400v.

 • Vid installation av induktionsspis/induktionshäll skall neutralledare (nollan) vara framdraget.
   

Tvätt & Tork

 • Det måste finnas en fungerande ballofix/avstängningskran vid vattenanslutningen så att vi kan stänga av vattnet under tiden vi installerar din tvättmaskin.

 • Det måste finnas en godkänd avloppsanslutning i enlighet med bruksanvisningen.

 • Kontrollera att maskinen står max 1,2 meter från befintliga uttag då de slangar och anslutningar som levereras är av denna längd.

 • Monteringen av tvätt- och tork i stapel kräver att rätt monteringssats finns.

 • Omhängning av dörr ingår ej i priset, bokas separat.

 • Torktumlare eller torkskåp med frånluft skall placeras i närhet av avsedd & anpassad ventil.

 • Vid installation av en tvätt och/eller tork måste installation ske i ett våtutrymme med golvbrunn. Eluttag för stickpropp skall föregås av en jordfelsbrytare.
   

Diskmaskin

 • Vi ansluter din diskmaskin till framdraget kallvatten och befintligt avlopp.

 • Tänk på att blandaren ska vara anpassad för diskmaskin med inbyggd avstängningsventil ovan diskbänk. (Säkert Vatten:4.3.1 s.30)

 • Det är viktigt att det finns en fungerande ballofix/avstängningskran vid vattenanslutningen så att vi kan stänga av vattnet under installationen. (Säkert Vatten:4.3.1 s.30)

 • Kontrollera att maskinen står max 1,2 meter från befintliga uttag då de slangar och anslutningar som levereras är av denna längd.

 • Ett godkänt och ej tidigare använt underlägg (läckageskydd) skall placeras under produkten, detta köps separat. Om kund avböjer ny läckagematta, friskriver DSP sig ansvaret och noteras på installationsprotokollet 

 • Vaskskåp ska vara tömt och lättillgängligt vid installationstillfället.

 • Vid installation skall golvsockel samt köksskåp vara borttagna. Eventuella rördragningar bakom diskmaskinen kan göra att diskmaskinen inte ligger i linje med köksskåpen.

 • Hål med minsta dimension av 100 mm för slangar och elkabel skall vara förborrat i köksskåpet.

 • För diskmaskin ska eluttaget vara placerat i ett annat utrymme än installations utrymmet, ca 300 mm över golvet.

 • Vid installation måste det finnas en godkänd diskmaskinsavstängare ovan diskbänk (Säkert Vatten:4.3.1 s.30)

 • Förlängning av till- och avlopp monteras endast om installationsplatsen uppfyller kraven enligt Säkert vatten. 
   

Inbyggnadsugn & häll

 • Säkerställ att det finns tillräckligt med utrymme för din produkt där den ska installeras, vi utför inga snickeriarbeten.

 • Det skall finnas ett fungerande eluttag/kopplingsdosa max 50 cm från produkten.

 • Installation genomförs endast på eluttag/kopplingsdosa som har avsedd och korrekt spänning för produkten.

 • Vid installation av induktionshäll skall neutralledare (nollan) vara framdraget.
   

Uppdaterad: 2023-11-13

Vid övriga frågor, kontakta oss r

servicebesök


Vid första besök felsöker serviceteknikern för att lokalisera problemet, går det laga direkt gör vi det. Krävs det reservdelar så återkommer DSP med offert för reservdel inkl kostnaden för andra besöket.

Kostnad:

Servicebesök: 895kr

(Priset är efter RUT-avdrag)

 

Servicebesök: 1595kr

(Priset är innan RUT-avdrag)

 

Jag, kunden, bekräftar att jag har läst och förstått priserna för servicebesök hos DSP. Jag förstår att det första besöket kostar 895kr efter RUT-avdrag. (bilkostnad: 200, arbetskostnad 1395kr innan RUT-avdrag)

Ett servicebesök innefattar utkörning (inom 30km) inkl 45minuters undersökning.

Löptid debiteras med 240kr/påbörjad 30min, efter RUT-avdrag. (480kr/påbörjad 30min, innan RUT-avdrag)

 

Våra tekniker utgår från:


Klippanvägen 2, 26271 Ängelholm


Stenhusvägen 13A, 269 36 Båstad

 

Kristinebergsvägen 13, 30241 Halmstad

 

Sandgatan 40, 311 75 Falkenberg

 

Läs mer om krav för RUT-avdrag:

https://www.skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/rotochrut/gerarbetetratttillrutavdrag.4.2ef18e6a125660db8b080001531.html?q=Rut+avdrag

 

Jag bekräftar att jag förstått DSPs policy för avbokning och ändring av tider för servicebesök, där jag förstår att jag måste avboka eller ändra tid för besöket minst 48 timmar innan det bokade besöket.

Jag förstår också att om det inte går att laga produkten efter det första besöket, så kommer vi att återkomma med en offert för reservdelar och beräkning av kostnaden för reparationen. Därmed kan produkten eventuellt bli utdömd om det inte är lönsamt att laga. Avbokning/ombokning ska meddelas DSP på order@dinservicepartner.se eller 010-185 16 00 minst en arbetsdag (måndag-fredag) innan kl 16.00, annars debiteras 50% av beräknat besök.

 

Uppdaterad: 2023-11-13

 

bottom of page